در حال بارگذاری ...
هم اکنون کلینیک های سیار مرکز در ریگان، استان کرمان حضور دارند.
45235
درمان دندان پزشکی
7047
جراحی چشم
120311
معاینه چشم پزشکی
HyperLink HyperLink
  • تصویر 1
  • تصویر 2
  • تصویر 3

گزارش فعالیت کلینیک ها

بیست و یکمین سفر در ریگان استان کرمان

از دهم مهرماه خیریه نورآوران فع...

گرماب- استان زنجان

نورآوران سلامت، در بیستمین سفر خویش، به استان زنجان کوچ کرده و در شهر گرماب (بخش افشار) که در جنوب استان...

HyperLink