logo
logo

نحوه همراهی

مشارکت در درمان

چشم پزشکان و دندانپزشکان می توانند پس از ثبت نام و اعلام آمادگی، در موعد مقرر که قبلاً با ایشان هماهنگ خواهد شد به محل استقرار کلینیک و یا اتاق عمل سیار در نقاط مختلف کشور مراجعه نموده و نسبت به ارائه خدمات خیریه اقدام نمایند.

در اختیار گرفتن کلینیک‌ها و اتاق عمل سیار

برخی از همکاران ممکن است مایل باشند به صورت فردی و یا گروهی، در استان محل سکونت خود و یا هر نقطه دیگری از کشور، به اجرای پروژه های خیرخواهانه بپردازند. به این ترتیب مجموعه نورآوران کلینیک‌ها را در اختیار ایشان قرار داده و مراحل اجرایی کار به عهده همکاران خواهد بود. تیم فنی ما شما را همراهی نموده و کلینیک‌ها را در محل مورد نظر مستقر می‌نماید.

همکارانی نیز هستند که فرصت و یا تمایل به حضور در نقاط دور دست را نداشته و یا آن که علاوه بر حضور در محل و انجام اقدامات خیرخواهانه، مایل به مشارکت مالی بوده و بخشی از هزینه های این طرح را تقبل می نمایند. این افراد می توانند آمادگی و میزان مشارکت خود را اعلام نمایند.