در حال بارگذاری ...
صفحه اصلی  / معرفی طرح  / بهره‌برداری تحقیقاتی از کلینیک های سیار

بهره‌برداری تحقیقاتی از کلینیک های سیار

مراکز تحقیقاتی، انجمن‌ها و دانشگاه‌هایی که نیازمند انتقال تجهیزات و لوازم معاینه به محل اجرای پروژه‌های تحقیقاتی خود هستند، می‌توانند با استفاده از این کلینیک‌ها پروژه خود را اجرا نمایند.

به این ترتیب یک کلینیک سیار مجهز، به همراه لوازم و تجهیزات معاینه کامل چشم پزشکی در اختیار ایشان خواهد بود و به این ترتیب پروژه‌های تحقیقاتی با هزینه کمتر اجرا شده و بسیاری از مشکلات اجرایی طرح ها مرتفع گردد. در مورد امکان در اختیار قرار دادن اپتومتریست و یا چشم‌پزشک توسط این مجموعه نیز امکان مذاکره و هماهنگی وجود دارد.