logo
logo

استقبال از خدمات نورآوران سلامت در منطقه شول آباد لرستان

297 جراحی چشم
4,115 معاینه چشم پزشکی
820 اهدا عینک
1,224 درمان دندان پزشکی
در راستاي استمرار خدمات پزشكي خيرخواهانه و خداپسندانه گروه چشم پزشكي نورآوران سلامت كه از سوم تيرماه در منطقه شول آباد از توابع شهرستان اليگودرز در استان لرستان شروع شد و تا هجدهم مهرماه 1390 ادامه داشت، 4115 نفر معاینه شدند که 297 نفر از ایشان نیاز به جراحی داشتند. 282 مورد از این بیماران نیاز به جراحی کاتاراکت داشتند که در اتاق عمل سیار نورآوران سلامت درمان شدند و 15 نفر به اتاق عمل شهرستان سپید دشت منتقل شده و توسط سرکار خانم دکتر فرحی جراحی شدند. 7 بیمار طی مدت حضور نورآوران سلامت در منطقه شول آباد برای جراحی مراجعه ننموده بودند، پس از اتمام مأموریت این گروه خیریه در شهرستان الیگودرز توسط آقای دکتر علی صادقی جراحی شدند. در این منطقه در نهایت 820 عینک رایگان نیز به افراد نیازمند اهدا شد.