logo
logo

از خراسان به شرق گلستان؛ اینجا مراوه تپه

204 جراحی چشم
4,303 معاینه چشم پزشکی
1,516 اهدا عینک
2,538 درمان دندان پزشکی
نخستین ماموریت نورآوران سلامت شرق با استقرار کانکس های سیار و تیم های درمانی در منطقه مراوه تپه استان گلستان آغاز شد. در این ماموریت که از 23 فروردین 94 بمدت 66 روز ادامه داشت تعداد قابل توجهی از اهالی این شرق استان گلستان تحت درمان های چشم پزشکی و دندان پزشکی قرار گرفتند.