logo
logo

زیر آسمان نیر

176 جراحی چشم
3,953 معاینه چشم پزشکی
1,310 اهدا عینک
2,112 درمان دندان پزشکی
چشم پزشکان و دندان پزشکان خراسانی از تاریخ دوم مرداد 95 بمدت 80 روز در بخش نیر شهرستان تفت استان یزد مستقر و خدمات چشم پزشکی و دندان پزشکی رایگان ارائه دادند.