logo
logo

جهادگران نورآوران به لوجی شیروان رسیدند

191 جراحی چشم
4,081 معاینه چشم پزشکی
1,508 اهدا عینک
2,253 درمان دندان پزشکی
پزشکان و دندان پزشکان جهادگر شعبه شرق در تاریخ 17 تیر 96 با حضور در لوجی شهرستان شیروان به افراد و خانوارهای محروم این منطقه خدمات رایگان چشم پزشکی و دندان پزشکی ارائه دادند. این ماموریت بمدت 74 روز ادامه داشت.