logo
logo

شعبه شرق به رقه رسید

125 جراحی چشم
3,740 معاینه چشم پزشکی
1,118 اهدا عینک
1,349 درمان دندان پزشکی
رقه روستایی از توابع شهرستان بشرویه استان خراسان جنوبی است. شرایط خاص منطقه و محرومیت حاکم بر آن موجب شد چشم پزشکان و دندان پزشکان شعبه شرق از تاریخ 7 مهر 97 بمدت 61 روز در این منطقه مستقر شوند. رقه 1096 نفر جمعیت دارد.