logo
logo

استقرار نورآوران سلامت در بام خوزستان

222 جراحی چشم
4,066 معاینه چشم پزشکی
1,800 اهدا عینک
1,605 درمان دندان پزشکی

نورآوران سلامت، بار دیگر خدمتگزار مردم صبور استان خوزستان شده است. نورآوران در بیست و چهارمین سفر خود، عازم شهرستان اندیکا، روستای قلعه خواجه شده است. در چند ماه پیش رو، خدمات رایگان چشم پزشکی و دندان پزشکی به مردمان بختیاری آن منطقه ارائه خواهد شد.