logo
logo

خدمات دندان پزشکی در بهزیستی شهریار

0 جراحی چشم
0 معاینه چشم پزشکی
0 اهدا عینک
178 درمان دندان پزشکی
تیم دندان پزشکی بنیاد خیریه نورآوران سلامت از 25 بهمن97 با حضور در بهزیستی شهریار ارائه دندان پزشکی به مددجویان تحت پوشش این سازمان را آغاز کرد. این ماموریت به مدت 31 روز ادامه داشت.