logo
logo

لبخند امید بر چهره کودکان شکوفا

0 جراحی چشم
0 معاینه چشم پزشکی
0 اهدا عینک
462 درمان دندان پزشکی
تیم دندان پزشکی بنیاد خیریه نورآوران سلامت از اول مهر 97 با حضور در مجموعه کودکان کار شکوفا ارائه خدمات معاینه و درمان دندان پزشکی را در دستور کار قرار داد. این ماموریت جمعاً به مدت 88 روز انجام شد. شکوفا یک مرکز تخصصی  برای آموزش و بازتوانی کودکان کار است.