logo
logo

یکماه خندان در روشنای امید

0 جراحی چشم
0 معاینه چشم پزشکی
0 اهدا عینک
185 درمان دندان پزشکی
دندان پزشکان بنیاد خیریه نورآوران سلامت از 25 اردیبهشت 97 با حضور در خیریه روشنای امید به مددجویان تحت پوشش خدمات معاینه و درمان دندان پزشکی ارائه دادند. این خیریه در خیابان 17 شهریور واقع شده است.