logo
logo

خدمات دندان پزشکی در خیریه پرتو

0 جراحی چشم
0 معاینه چشم پزشکی
0 اهدا عینک
181 درمان دندان پزشکی
تیم دندان پزشکی نورآوران سلامت با حضور در موسسه خیریه کودکان کار پرتو خدمات معاینه و درمان دهان و دندان ارائه داد. این ماموریت از 14 دی 96 بمدت 37 روز انجام شد. در این خیریه با همکاری سمن های فعال در حوزه کودک، به کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان کار و خیابان خدمات علمی، آموزشی، مددکاری، روان شناختی و بهداشتی و درمانی ارائه می شود.