logo
logo

نورآوران سلامت در شهریار

0 جراحی چشم
0 معاینه چشم پزشکی
0 اهدا عینک
256 درمان دندان پزشکی
جمعی از دندان پزشکان نورآوران سلامت برای ارائه خدمت به مددجویان کمیته امداد به شهرستان شهریار رفتند و خانواده های نیازمند را تحت معاینه و درمان دهان و دندان قرار دادند. این ماموریت از 2 مهر 96 آغاز و بمدت 73 روز ادامه داشت.