logo
logo

حمایت درمانی از مددجویان کمیته امداد

0 جراحی چشم
0 معاینه چشم پزشکی
0 اهدا عینک
178 درمان دندان پزشکی

ارائه خدمات رایگان دندان پزشکی همواره جز ماموریت های اصلی بنیاد خیریه نورآوران سلامت است. اخیراً نیز همکاران دندان پزشک با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) به شرق تهران رفتند و افراد بی بضاعت و مددجویان تحت پوشش را از نظر بهداشت و بیماری های دهان و دندان تحت معاینه و درمان قرار دادند. 

این ماموریت از 10 مرداد 96 آغاز شد و تا 29 روز ادامه داشت.