logo
logo

حضور دندان پزشکان نیکوکار در موسسه ایلیا

0 جراحی چشم
0 معاینه چشم پزشکی
0 اهدا عینک
57 درمان دندان پزشکی
دندان پزشکان نیکوکار نورآوران سلامت برای کمک به افراد بی بضاعت به موسسه ایلیا رفتند و از تاریخ 18 تیر 96 بمدت 20 روز خدمات دندان پزشکی رایگان ارائه دادند.