logo
logo

33 روز در کنار خانواده یاسر

0 جراحی چشم
0 معاینه چشم پزشکی
0 اهدا عینک
165 درمان دندان پزشکی
دندان پزشکان نیکوکار نورآوران سلامت برای ارائه خدمت به مددجویان بهزیستی از تاریخ سوم مهرماه 95 در مجتمع خدمات بهزیستی یاسر حاضر شدند. در این ماموریت ضمن معاینه دهان و دندان مددجویان به افراد نیازمند درمان خدمات دندان پزشکی رایگان ارائه شد.