logo
logo

صبح رویش با نورآوران سلامت

0 جراحی چشم
0 معاینه چشم پزشکی
0 اهدا عینک
172 درمان دندان پزشکی

کودکان کار به سبب محرومیت های فراوان معیشتی و اجتماعی همواره در معرض انواع آسیب های محیطی و جسمی قرار دارند. دندان پزشکان نورآوران سلامت با عنایت به این موضوع تصمیم گرفتند به این عزیزان خدمات معاینه و درمان رایگان ارائه کنند. از اینرو تیم درمانی با حضور در مدرسه کودکان کار صبح رویش نسبت به معاینه و درمان مشکلات دهان و دندان این مددجویان اقدام کرد. 

این ماموریت از تاریخ سوم خرداد 95 بمدت 7 روز با موفقیت انجام شد.