logo
logo

مهر علوی میزبان نورآوران شرق

0 جراحی چشم
54 معاینه چشم پزشکی
9 اهدا عینک
243 درمان دندان پزشکی
با درخواست اداره کل آموزش و پرورش ناحیه یک خراسان رضوی تیم درمانی نورآوران سلامت با حضور در مدرسه مهر علوی خدمات چشم پزشکی و دندان پزشکی رایگان به دانش آموزان ایتام ارائه داد. این ماموریت از 4 تیر 96 آغاز و بمدت 14 روز ادامه داشت.