logo
logo

روزهای زندگی در مدرسه عاشو

0 جراحی چشم
600 معاینه چشم پزشکی
36 اهدا عینک
299 درمان دندان پزشکی
چشم پزشکان و دندان پزشکان نیکوکار بنیاد خیریه نورآوران سلامت شعبه شرق با حضور در مدرسه عاشو به افراد نیازمند منطقه خدمات درمانی رایگان ارائه دادند. در این طرح که از 23 اردیبهشت 96 بمدت 13 روز ادامه داشت جمعیتی بالغ بر یک هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند. مدرسه عاشو در منطقه قلعه خیابان قرار دارد.