logo
logo

نورآوران میزبان مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

0 جراحی چشم
693 معاینه چشم پزشکی
169 اهدا عینک
857 درمان دندان پزشکی
خیرین بنیاد نورآوران سلامت شعبه شرق با حضور در مدرسه آصفی فر خدمات رایگان دندان پزشکی و چشم پزشکی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی ارائه دادند. این ماموریت از تاریخ 26 تیر 96 آغاز و بمدت 40 روز ادامه داشت. همچنین دانش آموزان ناحیه 5 آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز از خدمات درمانی مجموعه نورآوران سلامت بهره مند شدند.