logo
logo

مدرسه آصفی میزبان نورآوران شرق

0 جراحی چشم
518 معاینه چشم پزشکی
45 اهدا عینک
779 درمان دندان پزشکی
با دعوت اداره کل آموزش و پرورش ناحیه 5 خراسان رضوی تیم های درمانی بنیاد خیریه نورآوران سلامت شرق با حضور در مدرسه آصفی فر خدمات چشم پزشکی، بینایی سنجی و دندان پزشکی رایگان ارائه دادند. این ماموریت از تاریخ اول آبان 96 آغاز و بمدت 53 روز ادامه داشت.