logo
logo

یک ماه افتخار در مدرسه شیرودی

3 جراحی چشم
612 معاینه چشم پزشکی
131 اهدا عینک
610 درمان دندان پزشکی
با دعوت اداره کل آموزش و پروش خراسان رضوی تیم های درمانی نورآوران سلامت شرق برای ارائه خدمات رایگان چشم پزشکی و دندان پزشکی به مدرسه شیرودی اعزام شدند. در این ماموریت که از تاریخ اول اردیبهشت 97 بمدت 38 روز انجام شد دانش آموزان، مددجویان و اهالی روستای کلاته برفی تحت پوشش خدمات درمانی این مجموعه خیریه قرار گرفتند.