logo
logo

بارقه امید در مدرسه شاهد زکیه

4 جراحی چشم
648 معاینه چشم پزشکی
227 اهدا عینک
750 درمان دندان پزشکی
کانکس های سیار کوچک چشم پزشکی و دندان پزشکی نورآوران سلامت شرق با حضور در مدرسه شاهد زکیه به دانش آموزان نیازمند ناحیه یک آموزش و پرورش خراسان رضوی، مددجویان منطقه خواجه ربیع و شهرک بلال خدمات چشم پزشکی، بینایی سنجی و دندان پزشکی رایگان ارائه دادند. این ماموریت از 11 تیر 97 آغاز و بمدت 49 روز ادامه داشت.