logo
logo

تابستان داغ نیکوکاری در مدرسه فضلی نژاد

0 جراحی چشم
521 معاینه چشم پزشکی
199 اهدا عینک
851 درمان دندان پزشکی
با دعوت اداره کل آموزش و پرورش ناحیه 2 خراسان رضوی کانکس های سیار کوچک دندان پزشکی و چشم پزشکی نورآوران سلامت در مدرسه فضلی نژاد مستقر شدند. این ماموریت از 11 تیر 97 آغاز و بمدت 49 روز ادامه داشت و طی آن به دانش آموزان بی بضاعت و نیازمندان خدمات رایگان درمانی ارائه شد.