logo
logo

چشم پزشکان و دندان پزشکان نیکوکار در تبادکان

0 جراحی چشم
1,078 معاینه چشم پزشکی
248 اهدا عینک
650 درمان دندان پزشکی
با درخواست اداره کل آموزش و پرورش تبادکان کانکس های سیار چشم پزشکی و دندان پزشکی نورآوران سلامت شعبه شرق با حضور در مدرسه شهید غلامی به دانش آموزان و افراد بی بضاعت مناطق تابعه خدمات رایگان درمانی ارائه دادند. این ماموریت از تاریخ 18 بهمن 97 آغاز و بمدت 36 روز ادامه داشت.