logo
logo

ایستگاه اول بیمرغ گناباد

144 جراحی چشم
6,735 معاینه چشم پزشکی
2,482 اهدا عینک
2,420 درمان دندان پزشکی
با آغاز بکار فعالیت شعبه شرق بنیاد خیریه نورآوران سلامت چشم پزشکان و دندان پزشکان نیکوکار در روستای بیمرغ شهرستان گناباد مستقر شدند. این خدمت از آذرماه 1392 به مدت 76 روز ادامه داشت.