logo
logo

پزشکان نیکوکار به دهک رسیدند

170 جراحی چشم
4,310 معاینه چشم پزشکی
1,172 اهدا عینک
2,641 درمان دندان پزشکی
دومین ماموریت درمانی بنیاد خیریه نورآوران سلامت شرق با حضور در روستای دهک خراسان جنوبی آغاز شد. با توجه به محرومیت قابل توجه این دهستان و کمبود جدی امکانات چشم پزشکی و دندان پزشکی نورآوران سلامت توانست در مدت حضور  خود خدمات ارزنده ای ارائه کند. این ماموریت از 23 فروردین 93 آغاز و بمدت 83 روز ادامه داشت.