در حال بارگذاری ...
صفحه اصلی  / وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

از ابتدای اجرای پروژه خیریه نورآوران سلامت همکاری بسیار خوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجب شد تا این برنامه ها با موفقیت کامل پیش رود. که در این راه وزیر محترم و معاونین و سایر مسئولین محترم وزارت بهداشت یاریگر ما بودند. به کمک وزیر محترم و دیگر همکاران وزارت بهداشت، مجوز طی نمودن طرح یک ماهه دستیاران سال چهارم رشته چشم پزشکی در قالب نورآوران سلامت صادر شد و این طرح خیریه توانسته است از توانمندی های این دستیاران در معاینات چشم پزشکی بهره مند گردد.
دانشگاه های علوم پزشکی استان محل استقرار کلینیک های سیار نورآوران سلامت نیز در مدت حضور این تیم نهایت همکاری را با پروژه داشته اند. در ادامه نام دانشگاه هایی که تاکنون از کمک ایشان بهره مند شده ایم، ذکر شده است:
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان شرقی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهکیلویه و بویر احمد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهار محال و بختیاری
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر