logo
logo

آخرین گروه جراحی در نردین

نورآوران سلامت در خاتمه فعالیت خود در نردین آخرین گروه جراحی که ششمین تیم است را به منطقه اعزام کرده است که مسئولیت این عمل بر عهده آقای دکتر جباروند می باشد.