logo
logo

نفس تازه در شریان کلینیک های سیار

کلینیک های سیار بیش از هشت سال است که خدمت رسانی کرده اند و زمان آن بود تا بروزرسانی شوند.
تمامی کانتینرهای نورآوران سلامت از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان فصل بهار در  تهران استقرار یافتند تا برای فصل بعدی خدمت رسانی تعمیر و تجهیز (اورهال) شوند. 
در این مدت اقداماتی از قبیل تعمیر و بروزرسانی یونیت ها و تجهیزات دندانپزشکی و چشم پزشکی، بهبود دکوراسیون داخلی کانکس ها، تعویض استیکرهای دیواره ها و... صورت گرفته است.