در حال بارگذاری ...
صفحه اصلی  /  اخبارچهار دوره جراحی در قم

چهار دوره جراحی در قم | ۱۳۹۵/۳/۱۶

بنیاد خیریه نورآوران سلامت در طول دو ماه حضور مستمر در قم چهار تیم جراحی به منطقه اعزام و بیش از 270 جراحی انجام داده است