logo
logo

اخبار

جابجایی کانکس ها
۱۳۹۳-۰۹-۱۴
با پایان یافتن ارائه خدمت در منطقه لردگان (شاه نجف) اکیپ سیار بیمارستانی مقدمات عزیمت خود به منطقه بعدی(استان بوشهر) فراهم می نمایدو
پایان فعالیت در شاه نجف
۱۳۹۳-۰۹-۰۲
نورآوران سلامت سرانجام بعد از 90 روز کار مداوم در شاه نجف اکیپ سیار نورآوران به کار خود پایان داد و در این مدت حضور نیز خدمات زیر ارائه گردید معاینه چشم  6625 نفر خدمات دندان پزشکی 3720 نفر جراحی 3...
اهدا مرحله دوم عینک در شاه نجف
۱۳۹۳-۰۸-۰۸
مرحله دوم توزیع و اهدا عینک در محل استقرار گروه در شاه نجف آغاز ظد و تعداد 550 عینک به نیازمندان منطقه اهدا گردید.
آخرین جراحی در شاه نجف
۱۳۹۳-۰۸-۰۸
طبق برنامه های تنظیم شده نورآوران سلامت آخرین گروه جراحی مربوط به جراحی استرابیسم می باشد که در هفته پایانی و ازتاریخ 13 آبان ماه آغاز و در تاریخ 16 آبان ماه به پایان خواهد رسید.
هفته پایانی حضور نورآورن در شاه نجف
۱۳۹۳-۰۸-۰۸
نورآوران سلامت که از تاریخ هفدهم مرداد ماه کار خود را در شاه نجف آغاز نموده است سر انجام پس از سیزده هفته کار خود را در تارخ 16 آبان ماه به پایان می رساند.
چهارمین دوره جراحی در شاه نجف
۱۳۹۳-۰۸-۰۸
چهارمین دوره جراحی در شاه نجف در تاریخ هشتم آبان ماه آغاز و تا تاریخ دوازدهم آبان ادامه خواهد رسید مسئولیت این تیم بر عهده آقای دکتر افضلی و همکاران همراهشان می باشد.
حضور نورآوران در دو استان
۱۳۹۳-۰۶-۳۰
نورآوران مرکز در سیزدهمین سفر خود در استان بوشهر و نورآوران شرق در استان سیستان و بلوچستان حضور خواهند یافت.
اولین جراحی در عشق اباد با حضور وزیر بهداشت
۱۳۹۳-۰۶-۳۰
اولین دوره جراحی در عشق آباد در تاریخ 5 مرداد ماه انجام شد که جناب آقای دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی خود شخصا مسئولیت این دوره عمل را برعهده داشتند.
سومین سفر شعبه شرق
۱۳۹۳-۰۶-۳۰
بنیاد خیریه نورآوران سلامت شعبه شرق در سومین سفر خود به منطقه عشق آباد در خراسان شمالی سفر کرده است.
اهدا عینک در شاه نجف
۱۳۹۳-۰۶-۳۰
اولین دوره حضور خیرین عینک ساز در شاه نجف انجام شد که در این دوره حدوداً 300 عدد عینک به افراد محروم اهدا گردید.
تعداد در هر صفحه: