logo
logo

کلینیک های حاشیه شهر

ده روز با مددجویان خیریه شهید شجاعی
جمعی از دندان پزشکان نورآوران سلامت در روز 21 دی 94 با حضور در موسسه خیریه شهید شجاعی معاینه و درمان دهان و دندان مددجویان این مرکز را برعهده گرفتند. این ماموریت بمدت 10 روز ادامه داشت.
هشت روز عاشقی در خیریه زینب کبری(س)
موسسه خیریه زینب کبری (س) با دعوت از دندان پزشکان نورآوران سلامت مددجویان تحت پوشش خود را تحت معاینه و درمان دندان پزشکی قرار داد. این ماموریت اول بهمن 94 آغاز و بمدت 8 روز ادامه داشت.
نورآوران سلامت در بهشت امام رضا(ع)
موسسه خیریه بهشت امام رضا(ع) روز 10 بهمن 94 میزبان جمعی از دندان پزشکان بنیاد خیریه نورآوران سلامت بود. در این ماموریت که بمدت 36 روز انجام شد 118 نفر از مددجویان تحت پوشش این خیریه تحت معاینه و درمان...
نورآورانی ها در مجتمع شهید باقری
خیرین دندان پزشکی بنیاد خیریه نورآوران سلامت روز 28 فروردین 95 با حضور در مجتمع نوجوانان و جوانان شهید باقری خدمات معاینه و درمان دندان پزشکی رایگان ارائه دادند. این ماموریت بمدت 30 روز ادامه داشت.
صبح رویش با نورآوران سلامت
کودکان کار به سبب محرومیت های فراوان معیشتی و اجتماعی همواره در معرض انواع آسیب های محیطی و جسمی قرار دارند. دندان پزشکان نورآوران سلامت با عنایت به این موضوع تصمیم گرفتند به این عزیزان خدمات معاینه و...
معاینه دهان و دندان مددجویان کمیته امداد
تیم دندان پزشکی نورآوران سلامت 23 تیر 95 با حضور در مرکز کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر قدس خدمات معاینه و درمان دندان پزشکی رایگان ارائه داد. در این طرح که به مدت 43 روز انجام شد 392 نفر از مددجویان ...
دندان پزشکی در موسسه زینب کبری (س)
جمعی از دندان پزشکان عضو بنیاد خیریه نورآوران سلامت با حضور در موسسه خیریه زینب کبری(س) خدمات دندان پزشکی رایگان را به مددجویان تحت پوشش این موسسه ارائه دادند. این ماموریت از 7 شهریور 95 بمدت 23 روز ا...
معاینه چشم در شهر قدس
تیم چشم پزشکی بنیاد خیرین نورآوران سلامت از تاریخ 29 مرداد 95 در کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرقدس مستقر شد و خدمات معاینه چشم و غربالگری بیماران چشمی این مرکز حمایتی را برعهده گرفت. در این ماموریت 28...
33 روز در کنار خانواده یاسر
دندان پزشکان نیکوکار نورآوران سلامت برای ارائه خدمت به مددجویان بهزیستی از تاریخ سوم مهرماه 95 در مجتمع خدمات بهزیستی یاسر حاضر شدند. در این ماموریت ضمن معاینه دهان و دندان مددجویان به افراد نیازمند د...
خدمات دندان پزشکی به اهالی قلعه سیمون
قلعه سیمون اسلامشهر از محله بسیار محروم شهر تهران است که به سبب مهاجرت شرایط زیستی، بهداشتی و معیشتی نگران کننده ای دارد. در سالیان اخیر با حمایت های صورت گرفت محرومیت زدایی آغاز شد ولی با این حال نیا...
نورآورانی ها در محله شوش
به منظور ارائه خدمات دندان پزشکی به دانش آموزان بی بضاعت جنوب تهران، تیم دندان پزشکان نورآوران سلامت با حضور در دبیرستان حضرت زهرا(س) محله شوش خدمات رایگان بهداشت و درمان بیماری های دهان و دندان را ار...
معاینه دهان و دندان ناشنوایان مرکز الهام
دندان پزشکان نیکوکار بنیاد خیریه نورآوران سلامت با حضور در مرکز ناشنوایان الهام شهر ری خدمت دندان پزشکی رایگان ارائه دادند. این خدمت از 20 دی 95 به مدت 5 روز انجام شد.
استقبال دانش آموزان مدرسه ایلیا از تیم دندان پزشکی
دانش آموزان بی بضاعت مدرسه ایلیا پس از حضور دندان پزشکان نورآوران سلامت ابراز خوشحالی کردند و برای انجام معاینه و درمان دهان و دندان در کانکس سیار این مجموعه خیریه حاضر شدند. این خدمت از 14 اسفند 95 آ...
کانکس نورآوران سلامت در محله هرندی
محله هرندی از جمله نقاط آسیب پذیر شهر تهران است که به سبب محرومیت های اقتصادی و مهاجرت بیشترین مشکلات معیشتی و بهداشتی را در خود دارد. نیکوکاران بنیاد خیریه نورآوران سلامت با هدف ارائه خدمات رایگان دن...
حضور دندان پزشکان نیکوکار در موسسه ایلیا
دندان پزشکان نیکوکار نورآوران سلامت برای کمک به افراد بی بضاعت به موسسه ایلیا رفتند و از تاریخ 18 تیر 96 بمدت 20 روز خدمات دندان پزشکی رایگان ارائه دادند.
حمایت درمانی از مددجویان کمیته امداد
ارائه خدمات رایگان دندان پزشکی همواره جز ماموریت های اصلی بنیاد خیریه نورآوران سلامت است. اخیراً نیز همکاران دندان پزشک با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) به شرق تهران رفتند و افراد بی بضاعت و مددج...
خدمات رایگان دندان پزشکی در خاوران
محله خاوران در جنوب شرق تهران قرار دارد و از جمله نقاط مهاجرپذیر پایتخت محسوب می شود. به همین سبب تامین سرانه های بهداشتی و درمانی به دلیل مشکلات اقتصادی به خانواده های محروم و نیازمند ممکن نیست. از ا...
نورآوران سلامت در شهریار
جمعی از دندان پزشکان نورآوران سلامت برای ارائه خدمت به مددجویان کمیته امداد به شهرستان شهریار رفتند و خانواده های نیازمند را تحت معاینه و درمان دهان و دندان قرار دادند. این ماموریت از 2 مهر 96 آغاز و ...
معاینه دهان و دندان در خانه کودکان مهرتاک
دندان پزشکان بنیاد خیریه نورآوران سلامت با هدف افزایش بهداشت دهان و دندان کودکان کار از تاریخ 19 آذر 96 در خانه کودکان کار مهرتاک مستقر شدند. این طرح به مدت ادامه یافت.
معاینه دندان پزشکی کودکان کار پرتو
تیم دندان پزشکی نورآوران سلامت با حضور در موسسه خیریه کودکان کار پرتو خدمات معاینه و درمان دهان و دندان ارائه داد. این ماموریت از 2 اسفند 96 بمدت 22 روز انجام شد. در این خیریه با همکاری سمن های فعال د...
خدمت بی منت به نیازمندان هرندی
جمعی از چشم پزشکان بنیاد خیریه نورآوران سلامت با حضور در محله هرندی به نیازمندان این نقطه از تهران خدمات چشم پزشکی رایگان ارائه دادند. این ماموریت از 14 دی 96 آغاز شد و جمعاً بمدت 17 روز ادامه داشت.
خدمات دندان پزشکی در خیریه پرتو
تیم دندان پزشکی نورآوران سلامت با حضور در موسسه خیریه کودکان کار پرتو خدمات معاینه و درمان دهان و دندان ارائه داد. این ماموریت از 14 دی 96 بمدت 37 روز انجام شد. در این خیریه با همکاری سمن های فعال در ...
معاینه چشم در خیریه پرتو
تیم چشم پزشکی نورآوران سلامت با حضور در موسسه خیریه کودکان کار پرتو خدمات بینایی سنجی و معاینه چشم پزشکی ارائه داد. این ماموریت از 18 فروردین 97 بمدت 37 روز انجام شد. در این خیریه با همکاری سمن های فع...
یکماه خندان در روشنای امید
دندان پزشکان بنیاد خیریه نورآوران سلامت از 25 اردیبهشت 97 با حضور در خیریه روشنای امید به مددجویان تحت پوشش خدمات معاینه و درمان دندان پزشکی ارائه دادند. این خیریه در خیابان 17 شهریور واقع شده است.
کانکس دندان پزشکی به مدرسه امام صادق(ع) رفت
کانکس دندان پزشکی بنیاد خیریه نورآوران سلامت از 2 تیر97 با حضور در مدرسه امام صادق (ع) میدان شوش معاینه و درمان دندان پزشکی کودکان و نوجوانان نیازمند را آغاز کرد و بمدت 89 روز این خدمت را ارائه داد. م...
لبخند امید بر چهره کودکان شکوفا
تیم دندان پزشکی بنیاد خیریه نورآوران سلامت از اول مهر 97 با حضور در مجموعه کودکان کار شکوفا ارائه خدمات معاینه و درمان دندان پزشکی را در دستور کار قرار داد. این ماموریت جمعاً به مدت 88 روز انجام شد. ش...
سرای تختی میزبان کانکس های نورآوران سلامت
تیم های درمانی بنیاد خیریه نورآوران سلامت از اول دی97 با حضور در سرای محله تختی منطقه 12 خدمات چشم پزشکی و دندان پزشکی ارائه دادند. این ماموریت جمعاً به مدت 49 روز ادامه یافت.
خدمات دندان پزشکی در بهزیستی شهریار
تیم دندان پزشکی بنیاد خیریه نورآوران سلامت از 25 بهمن97 با حضور در بهزیستی شهریار ارائه دندان پزشکی به مددجویان تحت پوشش این سازمان را آغاز کرد. این ماموریت به مدت 31 روز ادامه داشت.
مرحله دوم معاینه دندان پزشکی در شهریار
تیم دندانپزشکی بنیاد خیریه نورآوران سلامت از 18 فروردین 98 با حضور در بهزیستی شهریار خدمات دندان پزشکی ارائه داد. این دومین ماموریت دندانپزشکان نورآوران سلامت در بهزیستی شهریار بود که تا 13 خرداد 98 ج...
معاینه چشم پزشکی در جوادآباد
تیم چشم پزشکی بنیاد خیریه نورآوران سلامت از 5 مرداد97 با حضور در منطقه جوادآباد ورامین خدمات چشم پزشکی  ارائه دادند.
معاینه چشم پزشکی در پیشوا ورامین
تیم های درمانی بنیاد خیریه نورآوران سلامت از 2 شهریور 97 با حضور در منطقه پیشوا ورامین خدمات دندان پزشکی ارائه دادند.
خدمات چشم پزشکی در شهر ری
تیم های درمانی بنیاد خیریه نورآوران سلامت از 25 شهریور 97 با حضور در شهر ری خدمات چشم پزشکی ارائه دادند.
تیم چشم پزشکی نورآوران سلامت در قرچک ورامین
تیم چشم پزشکی بنیاد خیریه نورآوران سلامت از 20 مهر 97 با حضور در منطقه قرچک ورامین خدمات چشم پزشکی ارائه دادند.
چشم پزشکان و دندان پزشکان نیکوکار در تبادکان
با درخواست اداره کل آموزش و پرورش تبادکان کانکس های سیار چشم پزشکی و دندان پزشکی نورآوران سلامت شعبه شرق با حضور در مدرسه شهید غلامی به دانش آموزان و افراد بی بضاعت مناطق تابعه خدمات رایگان درمانی ارا...
دانش میزبان نورآوران شرق
مدرسه دانش از 17 آذر 97 بمدت 42 روز میزبان تیم های چشم پزشکی و دندان پزشکی نورآوران سلامت شعبه شرق بود. در این ماموریت دانش آموزان بی بضاعت محدوده اجرایی اداره کل آموزش و پرورش ناحیه هفت خراسان رضوی و...
تابستان داغ نیکوکاری در مدرسه فضلی نژاد
با دعوت اداره کل آموزش و پرورش ناحیه 2 خراسان رضوی کانکس های سیار کوچک دندان پزشکی و چشم پزشکی نورآوران سلامت در مدرسه فضلی نژاد مستقر شدند. این ماموریت از 11 تیر 97 آغاز و بمدت 49 روز ادامه داشت و طی...
بارقه امید در مدرسه شاهد زکیه
کانکس های سیار کوچک چشم پزشکی و دندان پزشکی نورآوران سلامت شرق با حضور در مدرسه شاهد زکیه به دانش آموزان نیازمند ناحیه یک آموزش و پرورش خراسان رضوی، مددجویان منطقه خواجه ربیع و شهرک بلال خدمات چشم پزش...
یک ماه افتخار در مدرسه شیرودی
با دعوت اداره کل آموزش و پروش خراسان رضوی تیم های درمانی نورآوران سلامت شرق برای ارائه خدمات رایگان چشم پزشکی و دندان پزشکی به مدرسه شیرودی اعزام شدند. در این ماموریت که از تاریخ اول اردیبهشت 97 بمدت ...
نورآوران به عرش رسید
با دعوت اداره کل آموزش و پرورش ناحیه یک خراسان رضوی تیم های درمانی نورآوران سلامت شرق با حضور در مدرسه عرش خدمات دندان پزشکی و چشم پزشکی رایگان به نیازمندان ارائه دادند. این ماموریت از 28 دی 96 آغاز و...
مدرسه آصفی میزبان نورآوران شرق
با دعوت اداره کل آموزش و پرورش ناحیه 5 خراسان رضوی تیم های درمانی بنیاد خیریه نورآوران سلامت شرق با حضور در مدرسه آصفی فر خدمات چشم پزشکی، بینایی سنجی و دندان پزشکی رایگان ارائه دادند. این ماموریت از ...
نورآوران میزبان مددجویان کمیته امداد و بهزیستی
خیرین بنیاد نورآوران سلامت شعبه شرق با حضور در مدرسه آصفی فر خدمات رایگان دندان پزشکی و چشم پزشکی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی ارائه دادند. این ماموریت از تاریخ 26 تیر 96 ...
روزهای زندگی در مدرسه عاشو
چشم پزشکان و دندان پزشکان نیکوکار بنیاد خیریه نورآوران سلامت شعبه شرق با حضور در مدرسه عاشو به افراد نیازمند منطقه خدمات درمانی رایگان ارائه دادند. در این طرح که از 23 اردیبهشت 96 بمدت 13 روز ادامه دا...
مهر علوی میزبان نورآوران شرق
با درخواست اداره کل آموزش و پرورش ناحیه یک خراسان رضوی تیم درمانی نورآوران سلامت با حضور در مدرسه مهر علوی خدمات چشم پزشکی و دندان پزشکی رایگان به دانش آموزان ایتام ارائه داد. این ماموریت از 4 تیر 96 ...